Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ! ! !


OI AΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
1. ΛΟΓΙΚΗ
είναι το μέσον το οποίο οδηγεί στην νόηση η οποία αποδέχεται το ορθόν και τo υπαρκτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας.
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή Δυνατότητα δυναμικής, και πρωτίστως βουληματικής πορείας προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους του, αρχών, με την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν νομοτελειακή προσέγγιση.
3. ΑΡΕΤΗ
είναι γνωσιακή υπεροχή η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις, χωρίς το ίδιον όφελος ή η έπαρση να είναι το κίνητρο.
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ως μέσον για την απόδοση διανεμητικά, διορθωτικά ή και με αμοιβαιότητα του δικαίου.
5. ΙΣΟΤΗΣ
είναι η επακριβώς παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση,
η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται από τόν καθένα πολίτη ξεχωριστά.
6. ΑΦΘΟΝΙΑ
είναι η επάρκεια παροχής υλικών και πνευματικών αγαθών καθώς και ευκαιριών προς όλους τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή φθόνου.
7. ΑΛΗΘΕΙΑ
είναι η έξοδος από την οντολογική λήθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό.
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
είναι οτιδήποτε διαπερνώντας μέσα από τις αισθήσεις μας καλύπτει την ευαισθησία που έχουμε έμφυτη μέσα μας.
9. ΑΡΜΟΝΙΑ
η σύγκλιση, η αρμογή, η σύνδεση διαφορετικών ή αντιθέτων, σε ένα σύνολο με ευρυθμία, ορθή αναλογία και τέλεια συναρμογή.
10. ΑΝΔΡΕΙΑ
«Ανδρεία εστί έξις ψυχής ακίνητος υπό φόβου, επιστήμη των κατά πόλεμον πραγμάτων, θάρσος πολεμικόν, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά, τόλμη υπηρετική φρονήσεως, ευθαρσία επί θανάτου προσδοκίας, έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνοις». (θάρσος=θάρρος)
11. ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο ( σκοπό ) της ύπαρξης του.
12. ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ
η αυτογνωσία μας για το ποιοι είμαστε από που προερχόμαστε, σε ποιό σχέδιο εντασσόμαστε και ποιο προορισμό έχουμε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ΠΗΓΗ : httΓps://www.facebook.com/Παυλάκη-Μαριλένα-υποψήφια-βουλευτής-Νομού-Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου